Tin cậy

Teen Titans GO Figure!

freejogos6968
404.06MB
Tải về
Tải về 3M - 5M
Phiên bản 1.0.3 3 tháng trước

Mô tả của Teen Titans GO Figure!

Get ready for Teen Titans Go! Figure -- the epic follow-up to the breakout hit game Teeny Titans. Someone’s trying to put Teeny Titans out of business! Battle your way to the bottom of this mystery. 

BATTLE DC HEROES 

Go 3-on-3 in radical figure battles! Fire off super moves in real time with the battle bar. Switch between your heroes to launch epic attacks and take down your opponents. 

COLLECT 90+ FIGURES 

Collect over 90 Teeny Titans figures, including Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, the Radical Titans, and many more! Level up your figs to unlock even more powerful abilities.

CUSTOMIZE YOUR SQUAD

Every figure can be repainted in different ways! Swap character abilities to make your team truly unique. And bust out accessories, like the Bat Signal and Superman’s underpants, to give you the edge in battle.

CHOOSE YOUR TITAN

Play the full story mode as any of the Titans. Choose Robin, Raven, Cyborg, Starfire or Beast Boy. Each Titan has unique dialogue and original voiceover from the show’s cast.

GO BEYOND JUMP CITY

Explore Metropolis, Gotham and Jump City to shop for your favorite super hero figures. Complete special missions for DC heroes and enter tournaments at iconic locations, like the Hall of Justice and the Batcave.

*****

This game is available in the following languages: English, French, Italian, Spanish (Latin American), Portuguese (Brazilian), Russian, Turkish

If you're having any problems with this app, feel free to contact us at advanced.platforms@turner.com. Tell us about the issues you're running into as well as what device and OS version you're using.

*****

IMPORTANT CONSIDERATIONS:

This app may contain ads that feature other products, services, shows or offers from Cartoon Network and our partners.

This app includes the option for adults to unlock or buy additional in-game items with real money to enhance game play, ranging from $0.99-$9.99 USD (or equivalent amount in the applicable regional currency). You may disable in-app purchases by adjusting your device settings.

PRIVACY INFORMATION:

Your privacy is important to us at Cartoon Network, a division of Turner Broadcasting System, Inc. This game collects and uses information as described in Cartoon Network’s Privacy Policy linked below. This information may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content; serve advertising; perform network communications; manage and improve our products and services; and perform other internal operations of Cartoon Network web sites or online services. Our privacy practices are guided by data privacy laws in the United States. For users residing in the EU or other countries outside the U.S., please note that this app may use persistent identifiers for game management purposes. By downloading this application, you accept our Privacy Policy and End User License Agreement, and you give permission for such uses for all users of your device. The Privacy Policy and End User License Agreement are in addition to any terms, conditions or policies imposed by your wireless carrier and Google, Cartoon Network and its affiliates are not responsible for any collection, use, or disclosure of your personal information by Google or your wireless carrier.

Terms of Use: http://www.cartoonnetwork.com/legal/termsofuse.html

Privacy Policy: http://www.cartoonnetwork.com/legal/privacy/mobile.html

Hãy sẵn sàng cho Teen Titans Go! Hình - theo dõi sử thi cho trò chơi hit đột phá Teeny Titans. Ai đó đang cố gắng để đưa Teeny Titans ra khỏi kinh doanh! Chiến đấu theo cách của bạn để dưới cùng của bí ẩn này.

BATTLE DC HEROES

Go 3-on-3 trong các trận chiến cấp tiến! Bắn ra siêu di chuyển trong thời gian thực với thanh chiến đấu. Chuyển đổi giữa các anh hùng của bạn để khởi động các cuộc tấn công sử thi và hạ gục đối thủ của bạn.

THU THẬP 90+ HÌNH

Thu thập hơn 90 nhân vật Teeny Titans, bao gồm Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Radical Titans và nhiều thứ khác nữa! Cấp lên sung của bạn để mở khóa khả năng mạnh mẽ hơn.

TÙY CHỈNH SQUAD CỦA BẠN

Mỗi con số có thể được sơn lại theo nhiều cách khác nhau! Trao đổi khả năng nhân vật để làm cho nhóm của bạn thực sự độc đáo. Và phá vỡ các phụ kiện, như Bat Signal và Superman's quần lót, để cung cấp cho bạn các cạnh trong trận chiến.

CHỌN TITAN CỦA BẠN

Chơi chế độ câu chuyện đầy đủ như bất kỳ của Titans. Chọn Robin, Raven, Cyborg, Starfire hoặc Beast Boy. Mỗi Titan có cuộc đối thoại độc đáo và lồng tiếng gốc từ dàn diễn viên của chương trình.

GO BEYOND JUMP CITY

Khám phá Metropolis, Gotham và Jump City để mua sắm các nhân vật siêu anh hùng yêu thích của bạn. Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt cho các anh hùng DC và tham gia các giải đấu tại các địa điểm mang tính biểu tượng, như Hall of Justice và Batcave.

*****

Trò chơi này có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha (tiếng Mỹ Latinh), tiếng Bồ Đào Nha (tiếng Braxin), tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với ứng dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ advanced.platforms@turner.com. Cho chúng tôi biết về các vấn đề bạn đang gặp phải cũng như phiên bản thiết bị và hệ điều hành bạn đang sử dụng.

*****

QUAN TRỌNG QUAN TRỌNG:

Ứng dụng này có thể chứa quảng cáo có các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoặc ưu đãi khác từ Mạng hoạt hình và các đối tác của chúng tôi.

Ứng dụng này bao gồm tùy chọn dành cho người lớn để mở khóa hoặc mua thêm các mặt hàng trong trò chơi bằng tiền thật để tăng cường chơi trò chơi, từ 0,99 đô la - 9,99 đô la Mỹ (hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền tệ trong khu vực hiện hành). Bạn có thể tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng bằng cách điều chỉnh cài đặt thiết bị của mình.

THÔNG TIN RIÊNG TƯ:

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi tại Cartoon Network, một bộ phận của Turner Broadcasting System, Inc. Trò chơi này thu thập và sử dụng thông tin như được mô tả trong Chính sách bảo mật của Cartoon Network được liên kết bên dưới. Ví dụ: thông tin này có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu của người dùng; cho phép người dùng tận dụng các tính năng và dịch vụ nhất định; cá nhân hóa nội dung; phục vụ quảng cáo; thực hiện truyền thông mạng; quản lý và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và thực hiện các hoạt động nội bộ khác của các trang web của Cartoon Network hoặc các dịch vụ trực tuyến. Thực tiễn bảo mật của chúng tôi được hướng dẫn bởi luật bảo mật dữ liệu ở Hoa Kỳ. Đối với người dùng cư trú tại EU hoặc các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng ứng dụng này có thể sử dụng số nhận dạng liên tục cho mục đích quản lý trò chơi. Bằng cách tải xuống ứng dụng này, bạn chấp nhận Chính sách bảo mật và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi và bạn cho phép sử dụng như vậy cho tất cả người dùng thiết bị của bạn. Chính sách bảo mật và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cùng với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc chính sách nào do nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn áp dụng và Google, Cartoon Network và các chi nhánh của Google không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn của Google hoặc của bạn Nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Điều khoản sử dụng: http://www.cartoonnetwork.com/legal/termsofuse.html

Chính sách bảo mật: http://www.cartoonnetwork.com/legal/privacy/mobile.html

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Teen Titans GO Figure!

4.14
4636
5
3k
4
206
3
922
2
122
1
391

Đánh giá Teen Titans GO Figure!

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Teen Titans GO Figure!, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng freejogos6968
Cửa hàng freejogos6968 2.06k 718.53k

Thông tin APK về Teen Titans GO Figure!

Phiên bản APK 1.0.3
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Cartoon Network


Tải về Teen Titans GO Figure! APK
Tải về